לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  
תקציר: הפיס. תרומת הדשן. בגדי כהונה. הממונה. בית המוקד. ההגרלה. הצבעת הכוהנים. מצנפת. מפתחות העזרה. בדיקת העזרה. לשכת עושי חביתין.
תגובות: -1  צפיות: -1
תגובות: -1  צפיות: -1
תקציר: במעשה פלגש בגבעה ישראל נענשו על שלא מיחו על פסל מיכה. במפקד שעשה דוד נענשו על שלא תבעו את בניין המקדש. חגי הנביא זירז את העם לבנות את בית המקדש.
תקציר: מותר להקריב קרבנות לפני בניית בית המקדש. גדולי ישראל פעלו לחידוש עבודת הקרבנות. את המזבח בונים מאבנים שלמות, ממעמקי הים או האדמה, שלא נגע בהם ברזל. קרבנות שזמנם קבוע מותר להקריב אף בטומאה.
תקציר: חשיבות התפילה בהר הבית. כל התפילות עוברות דרך הר הבית. האבות התפללו בהר הבית, הרמב"ם התפלל בהר הבית. בית כנסת בהר הבית בזמן המקדש. דרישת גדולי ישראל לבנות בית כנסת בהר הבית בימינו.
תקציר: מקדש יבנה על ידי אדם אך בעזרת שמיים. מצוות בניית המקדש מוטלת על עם ישראל כחיוב. הרמב'ם מפרט את דיני הבנייה. מקדש יבנה לפני הופעת מלכות בית דוד.
תקציר: השומרים הם כוהנים ולויים. כוהנים שומרים בבית אבטינס, בית הניצוץ ובית המוקד. לויים שומרים בשערי הר הבית, בפינות הר הבית, בפינות העזרה, מחוץ לשערי העזרה, בלשכת הקרבן, בלשכת הפרוכת ומאחורי קודש הקודשים.
בקרוב יהיו שיעורים חיים, מצטערים על העיכוב
תגובות: -1  צפיות: -1