לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  

הלכות טבילה לגברים העולים להר הבית שו"ת הר הבית בעניני טהרה וטבילה הנוגעים למעשה בזמן הזה - חלק א הקרבת קורבנות בטומאה שילוח מחנות טומאת מת טומאת כלים שדה שאבד בה קבר טומאת בית הפרס טומאת אהל חלון שנסתם זיז ואהל כוורת ודברים המצילים באהל המת צמיד פתיל מחיצה, עמוד ועובר מת פרה אדומה חלק ג חלק ב חלק א