לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  

הכשרת כוהנים ולויים לעבודה מעשית במקדש. הוצאת חומר הלכתי מעשי בכל נושא הקשור למקדש. סדנאות לימוד מעשי בעבודת המקדש לתלמידים במוסדות החינוך השונים. הרצאות בליווי מצגות בנושאי המקדש. ימי עיון בנושא המקדש. הקמת דגם המקדש שיאפשר לכוהנים לתרגל את עצמם לפני העבודה במקדש. כתובת: "המרכז ללימודי המקדש" מצפה יריחו ד"נ ערבות הירדן 90651