לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ד', א’ באלול תשע”ז
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  
15:08 (03/09/12) המרכז ללימודי המקדש

?מקדש משמים הר הבית הסורג עזרת נשים, המעלות ועזרת ישראל עזרת כהנים, בית המטבחיים, בית המוקד, בין האולם והמזבח האולם ההיכל קודש הקדשים אבן השתיה

 
 


יצירת קשר | ספרים


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS