לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  

א. המצווה - מצוות עשה לבנות בית מקדש, שנאמר "ועשו לי מקדש" (שמות כה ח). ב. מקום המקדש - אחרי שנבנה בית המקדש הראשון בירושלים על הר המוריה, אסור לבנות בית מקדש ולהקריב קורבנות בשום מקום אחר. ג. מבנה המקדש - במקדש חייבים להיות: אולם, קודש, קודש קודשים, עזרה מוקפת מחיצה שבתוכה: עזרת ישראל, עזרת כוהנים, ולשכות. ד. כלי המקדש - שבעה כלים במקדש: מזבח, כבש, כיור וכנו, מזבח הקטורת, מנורה, שולחן. ה. המקום בהיכל - מקומם של: מזבח הקטורת, המנורה, והשולחן, בהיכל לפני קודש הקודשים. המנורה בדרום ההיכל, השולחן בצפון ההיכל, והמזבח ביניהם מרוחק מהם לכיוון מזרח. ו. אבני ההיכל והעזרה - את ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, אם אין אבנים בונים בלבנים. חלוקת האבנים לשתיים או סיתותם נעשה מחוץ להר הבית. ז. אבני ההיכל והעזרות שנפגמו או שנשברו, נפסלו ואי אפשר לפדות אותם, אלא צריך לגנוז אותם. ח. ריצוף - מרצפים את העזרה במרצפות יקרות. מרצפת שנעקרה מחיבורה, אפילו נשארה לעמוד במקומה, אסור לכוהן העובד לעמוד עליה בשעת עבודתו. ט. עץ בעזרה - אסור שיהיה בעזרה מבנה שיש בו עץ בולט, וכן לא בונים בעזרה מבנה מעץ. י. בית גבוה - מצווה שבית המקדש יהיה מבנה גבוה ומפואר. יא. זמן הבניה - את בית המקדש בונים רק ביום, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. בלילה, בשבתות ובחגים לא בונים. יב. מי בונה - כולם חייבים להיות שותפים בבנית בית המקדש, בעבודה ובתשלום כספי, אנשים ונשים, חוץ מילדים קטנים. יג. המזבח - המזבח צריך להיות מחובר לאדמה, ולכן אסור לבנות את המזבח מעל קשתות או מחילות. יד. אבני המזבח - המזבח בנוי מאבנים שלמות שאין בהן שום פגימה, ושלא נגע בן ברזל. טו. אבן שנפסלה - אבן ממזבח בנוי, שנפגמה או שנגע בה ברזל, אותה האבן פסולה ושאר האבנים כשרות. טז. סיוד המזבח - מסיידים את המזבח פעמיים בשנה, בפסח ובסוכות. מסיידים בבד ולא עם כלי מברזל כדי להימנע מנגיעת הברזל באבני המזבח. יז. כבש המזבח - כבש המזבח - אל המזבח עולים בכבש ולא במדרגות. העולה למזבח במדרגות לוקה. יח. איסור נתיצה - אסור לנתץ בדרך השחתה אבן מאבני המזבח, ההיכל, ובין האולם והמזבח, המנתץ לוקה. יט. כלי המקדש - את כלי המקדש: המנורה וכליה, השולחן וכליו, מזבח הקטורת, וכלי השרת, עושים רק ממתכת, כלי העשוי מחומר אחר פסול. כ. כלי המקדש - כלי המקדש שנעשו ממתכת זולה בגלל עניות הציבור, אם הציבור נעשה עשיר, עושים את הכלים מזהב. כא. כלי המקדש - תחילת עשיית כלי המקדש צריכה להיות לשם הקדש. אי אפשר לקדש כלים שנעשו לצורך חול. כב. כלי המקדש - כלים שנעשו לשם קדושת השם, כל עוד לא השתמשו בהם במקדש אפשר להשתמש בהם לצורך חולין. כג. מקום המזבח - מקומו של המזבח מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם. כד. גובה המזבח - גובהו של המזבח עשר אמות. חלק מהמזבח נמדד באמה בת חמישה טפחים, וחלק מהמזבח נמדד באמה בת שישה טפחים. סך הכל גובה המזבח חמישים ושמונה טפחים.