לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל
  www.coanim.022.co.il
המרכז ללימודי המקדש
יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  מבנה המקדש  |  כלי המקדש  |  כהנים ולויים  |  קורבנות  |  סדר היום  |  טהרה  |  הר הבית  |  פסקי ה"חפץ חיים"  |  שיעורי המקדש  |  שיעורים ברמב"ם  |  לוח המקדש  |  משחקי המקדש לילדים  |  כללי הקורבנות  |  פסקי הרמב"ם  

א. המצווה - מצוות עשה לבנות בית מקדש, שנאמר "ועשו לי מקדש" (שמות כה ח). ב. מקום המקדש - אחרי שנבנה בית המקדש הראשון בירושלים על הר המוריה, אסור לבנות בית מקדש ולהקריב קורבנות בשום מקום אחר. ג. מבנה המקדש - במקדש חייבים להיות: אולם, קודש, קודש קודשים, עזרה מוקפת מחיצה שבתוכה: עזרת ישראל, עזרת כוהנים, ולשכות. ד. כלי המקדש - שבעה כלים במקדש: מזבח, כבש, כיור וכנו, מזבח הקטורת, מנורה, שולחן. ה. המקום בהיכל - מקומם של: מזבח הקטורת, המנורה, והשולחן, בהיכל לפני קודש הקודשים. המנורה בדרום ההיכל, השולחן בצפון ההיכל, והמזבח ביניהם מרוחק מהם לכיוון מזרח. ו. אבני ההיכל והעזרה - את ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, אם אין אבנים בונים בלבנים. חלוקת האבנים לשתיים או סיתותם נעשה מחוץ להר הבית. ז. אבני ההיכל והעזרות שנפגמו או שנשברו, נפסלו ואי אפשר לפדות אותם, אלא צריך לגנוז אותם. ח. ריצוף - מרצפים את העזרה במרצפות יקרות. מרצפת שנעקרה מחיבורה, אפילו נשארה לעמוד במקומה, אסור לכוהן העובד לעמוד עליה בשעת עבודתו. ט. עץ בעזרה - אסור שיהיה בעזרה מבנה שיש בו עץ בולט, וכן לא בונים בעזרה מבנה מעץ. י. בית גבוה - מצווה שבית המקדש יהיה מבנה גבוה ומפואר. יא. זמן הבניה - את בית המקדש בונים רק ביום, מעלות השחר עד צאת הכוכבים. בלילה, בשבתות ובחגים לא בונים. יב. מי בונה - כולם חייבים להיות שותפים בבנית בית המקדש, בעבודה ובתשלום כספי, אנשים ונשים, חוץ מילדים קטנים. יג. המזבח - המזבח צריך להיות מחובר לאדמה, ולכן אסור לבנות את המזבח מעל קשתות או מחילות. יד. אבני המזבח - המזבח בנוי מאבנים שלמות שאין בהן שום פגימה, ושלא נגע בן ברזל. טו. אבן שנפסלה - אבן ממזבח בנוי, שנפגמה או שנגע בה ברזל, אותה האבן פסולה ושאר האבנים כשרות. טז. סיוד המזבח - מסיידים את המזבח פעמיים בשנה, בפסח ובסוכות. מסיידים בבד ולא עם כלי מברזל כדי להימנע מנגיעת הברזל באבני המזבח. יז. כבש המזבח - כבש המזבח - אל המזבח עולים בכבש ולא במדרגות. העולה למזבח במדרגות לוקה. יח. איסור נתיצה - אסור לנתץ בדרך השחתה אבן מאבני המזבח, ההיכל, ובין האולם והמזבח, המנתץ לוקה. יט. כלי המקדש - את כלי המקדש: המנורה וכליה, השולחן וכליו, מזבח הקטורת, וכלי השרת, עושים רק ממתכת, כלי העשוי מחומר אחר פסול. כ. כלי המקדש - כלי המקדש שנעשו ממתכת זולה בגלל עניות הציבור, אם הציבור נעשה עשיר, עושים את הכלים מזהב. כא. כלי המקדש - תחילת עשיית כלי המקדש צריכה להיות לשם הקדש. אי אפשר לקדש כלים שנעשו לצורך חול. כב. כלי המקדש - כלים שנעשו לשם קדושת השם, כל עוד לא השתמשו בהם במקדש אפשר להשתמש בהם לצורך חולין. כג. מקום המזבח - מקומו של המזבח מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם. כד. גובה המזבח - גובהו של המזבח עשר אמות. חלק מהמזבח נמדד באמה בת חמישה טפחים, וחלק מהמזבח נמדד באמה בת שישה טפחים. סך הכל גובה המזבח חמישים ושמונה טפחים. כה. המזבח - אורכו של המזבח שלושים ושתיים אמה. רוחבו: שלושים ושתיים אמה. כו. יסוד המזבח - חלקו התחתון של המזבח נקרא יסוד, גובהו חמישה טפחים ורוחבו חמישה טפחים. כז. הסובב - חלקו השני של המזבח נקרא סובב. גובהו שלושים טפחים ורוחבו חמישה טפחים. כח. מקום המערכה - חלקו השלישי של המזבח נקרא מקום המערכה, גובהו שמונה עשר טפחים. כט. קרנות המזבח - בארבע זויות גג המזבח יש ארבע קרנות. גובה הקרן חמישה טפחים. אורכה ורוחבה שישה טפחים. הקרנות חלולות בתוכן. ל.היסוד - למזבח יש יסוד בצידו המערבי והצפוני, במזרח סמוך לקרן מזרחית צפונית יש יסוד אורך אמה, ובדרום סמוך לקרן מערבית דרומית יש יסוד באורך אמה. לא. חוט הסיקרא - קו בצבע אדום מקיף את המזבח מכל צדדיו באמצע גובהו, כדי להבדיל בין הקורבנות שדמם ניתן בחלק העליון של המזבח לדמים שניתנים בחלקו התחתון של המזבח. לב. השיתין - בקרן מערבית דרומית של המזבח יש שני נקבים הנקראים שיתין.את שיירי הדם שופכים על היסוד הדרומי והמערבי, הדמים מתנקזים לשיתין, ומשם נשפך הדם לאמת מים המוציאה את הדם לנחל קידרון. לג. השית - בריצפת העזרה, ליד הקרן המערבית דרומית של המזבח, יש מקום מכובה בטבלה של שיש, ממקום זה יורדים לנקות את השית. לשיתהיו מתקבצים היינות של הנסכים היורדים מהמזבח. לד. הכבש בנוי בדרום המזבח. אורכו שלושים ושתיים אמה, רוחבו שש עשרה אמה, וגובהו ליד מקום המערכה תשע אמות פחות טפח. לה. הכבש - הכבש מרוחק מעט מקיר המזבח כדי שיוכלו לזרוק את האיברים של הקורבנות מהכבש למזבח. לו. הכבשים הקטנים - מהכבש הגדול יוצאים שני כבשים קטנים. בכבש אחד עולים לסובב, ובכבש השני יורדים ליסוד.שני הכבשים מרוחקים מעט מהמזבח ברוחב של שערה. לז. רבובה - במערבו של הכבש יש חלון שגודלו אמה על אמה ושמו רבובה. ברבובה שמים את חטאת העוף שנפסלה, עד שתתקלקל ויהיה ניתן לשרוף אותה. לח. השולחנות ליד הכבש - במערב הכבש יש שני שולחנות: אחד משיש ועליו שמים את איברי הקורבנות לפני הקרבתם, ואחד מכסף שעליו שמים את כלי השרת שיהיו נצרכים לעבודת המקדש. לט. המעכב במזבח - כדי שהמזבח יהיה כשר צריך שיהיו בו: ארבעה קרנות, יסוד, כבש, ושיהיה רבוע. מ. מידות המזבח - מידת אורכו, רוחבו וגובהו של המזבח לא מעכב, ובתנאי שלא יהיה קטן מאמה רוחב על אמה אורך, ושלוש אמות גובה. מא. פגם במזבח - מזבח שנפגם בצידו החיצוני בסיד ובטיח, אם הפגם עד טפח, המזבח כשר. אם נפגמה אבן מאבני המזבח, אפילו במשהו מועט מאוד, המזבח פסול. מב. המנורה - בקנה האמצעי של המנורה: ארבעה גביעים, חמישה כפתורים, ושלושה פרחים. למנורה שלוש רגלים. מג. קני המנורה - מהקנה האמצעי של המנורה יוצאים שישה קנים, שלושה מצד אחד ושלושה מהצד השני. בכל קנה שלושה גביעים, כפתור ופרח. מד. מנורה מזהב - במנורה העשויה מזהב צריכים להיות עשרים ושנים גביעים, שתעה פרחים, ואחד עשר כפתורים. במנורה העשויה משאר מתכות אין גביעים, כפתורים, ופרחים. מה. משקל המנורה - משקל מנורת הזהב: כיכר=42.5 ק"ג. מנורה העשויה ממתכת אחרת אפשר לעשות בכל משקל. מו. עשיית המנורה - מנורת הזהב צריכה להיעשות מגוש אחד של זהב. אין עושים מנורה משברי כלים או מחתיכות מתכת. מז. האבן שלפני המנורה - מכיון שגובה המנורה הוא שמונה עשר טפחים, יש אבן לפני המנורה ובה שלוש מדרגות, שעליה עומד הכוהן בזמן ניקוי והדלקת המנורה. על האבן מונחים כלי הניקוי והשמן. מח. מקום המנורה - המנורה עומדת בצידו הדרומי של ההיכל, הנרות מסודרים בין צפון לדרום. מט. השולחן - השולחן עומד בצידו הצפוני של ההיכל, כשאורכו ממזרח למערב. אורך השולחן שנים עשר טפחים, רוחבו שישה טפחים, וגובהו תשעה טפחים. נ. מבנה השולחן - סביב לשולחן מסגרת ברוחב טפח, מעל לשולחן זר זהב. לשולחן ארבע טבעות זהב, בטבעות שני בדים של עצי שיטים מצופים זהב. נא. השולחן - העמודים: מכל צד של אורך השולחן היו שני עמודים מזהב בצורת Y. בין העמודים יש חצאי קנים מזהב שעליהם מניחים את הלחמים של לחם הפנים. נב. השולחן - על השולחן יש שנים עשר לחמים בשתי מערכות, בכל מערכה שישה לחמים. בין המערכות עומדים על השולחן שני כלים הנקראים בזיכין שבהם לבונה. נג. השולחן - הקנים: החלה הראשונה מונחת על השולחן. שאר החלות כל אחת מהן מונחת על שלושה קנים, חוץ מהחלה השישית המונחת על שני קנים. נד. השולחנות שבאולם - באולם, סמוך לפתח ההיכל, עומדים שני שולחנות, אחד משיש, ועליו מניחים את לחם הפנים לפני הנחתו על השולחן שבהיכל, ואחד מזהב, עליו מניחים את לחם הפנים לאחר הורדתו מהשולחן שבהיכל. נה. מזבח הקטורת - המזבח עשוי מעצי שיטים מצופים מזהב. אורכו אמה, רוחבו אמה, וקומתו שתי אמות. על שפתו למעלה מסביב זר זהב, בארבע פינותיו מלמעלה ארבע קרנות. נו. הכיור - בכיור שנים עשר ברזים. מעל הכיור עומד כלי חול שממנו יוצאים מים לכיור לפי הצורך. המים שבתוכו אינם נפסלים בלינה. נז. אבן השתיה - במערב קודש הקודשים יש אבן שעליה מונח הארון. לפני הארון מונחים צנצנת המן ומטה אהרון. נח. גניזת הארון - המלך יאשיהו גנז את: הארון, מטה אהרון, ושמן המשחה, במקום מסתור שבנה שלמה. נט. מידות המקדש - מידות בית המקדש: אורך - מאה אמה, רוחב - מאה אמה, גובה - מאה אמה. ס. גובה הקומה הראשונה של המקדש - יסוד - גובהו שש אמות, כתלים - גובהם ארבעים אמה, תקרת ההיכל - גובהה אמה, חלל פנוי לניקוז המים - גובהו שתי אמות, תקרת מקורות עץ - גובהה אמה, חיפוי תקרה - גובה אמה. סך הכל: חמישים ואחת אמה. סא. גובה הקומה השניה של המקדש - העליה: הכתלים - גובהם ארבעים אמה, תקרה - גובהה אמה, חלל פנוי לניקוז מים - גובהו שתי אמות, תקרה מקורות עץ - גובה אמה, חיפוי התקרה - אמה, מעקה - שלוש אמות, ברזל להברחת עורבים - אמה. סך הכל: ארבעים ותשע אמות. סב. מידות המקדש ממערב למזרח - ארבעה כתלים והמרווחים שביניהם - שבע עשרה אמה, אורך קודש הקודשים - עשרים אמה, בין שתי הפרוכות - אמה, אורך ההיכל - ארבעים אמה, עובי הכותל המזרחי - שש אמות, האולם - אחת עשרה אמה, רוחב כותל האולם - חמש אמות. סך הכל: מאה אמה. סג. מידות המקדש מצפון לדרום - עובי כותל האולם - חמש אמות, מכותל האולם עד כותל הקודש - עשר אמות, שישה כתלי הקודש והמרווחים שביניהם - עשרים וחמש אמה, רוחב החלל הפנימי - עשרים אמה, שישה כתלי הקודש והמרווחים שביניהם - עשרים וחמש אמה, מכותל הקודש עד כותל האולם - עשר אמה, עובי כותל האולם - חמש אמות. סך הכל: מאה אמה. סד. צורת ההיכל - ההיכל רחב מלפניו במזרח, וצר מאחריו במערב, כמו אריה. סה. היציעים - מחוץ לכותל החיצוני של ההיכל בצפון, המערב, ובדרום, היו בליטות - יציעים - לאורך כל הכותל. היציעים בנויים בשלוש קומות. מטרת היציעים למנוע טיפוס על קירות ההיכל. סו. רוחב היציעים - רוחב היציע התחתון: חמש אמות ובראשו שורת אבנים ברוחב שש אמות. רוחב היציע האמצעי: שש אמות, ובראשו שורת אבנים ברוחב שבע אמות. רוחב היציע העליון: שבע אמות. סז. כותלי האולם - בכל אורך כותלי האולם היתה אמה אחת של כותל בגובה רגיל ומעליה היתה בליטת בנייה בגובה שלוש אמות, וכן הלאה עד ג הכותל. הבליטה העליונה ביותר היתה בגובה ארבע אמות. סח. התאים - במקומות הפנויים שבין כותלי ההיכל בנויים התאים. בצפון ההיכל ובדרומו שלוש קומות של תאים, בכל קומה חמישה תאים. במערב ההיכל שלוש קומות של תאים, בשתי הקומות התחתונות יש בכל קומה שלושה תאים, ובקומה העליונה שני תאים. סט. פתחי התאים - לכל תא שלושה פתחים: אחד לתא הימני, אחד לתא השמאלי, ואחד לתא העליון. ע. התא שבקרן - לתא שבקומה האמצעית בקרן מזרחית צפונית יש חמישה פתחים: לתא הימני, לתא העליון, למסיבה, לתא שיש בו פשפש, להיכל. עא. המסיבה - בתוך התאים המקיפים את ההיכל יש דרך שבה עולים לגגות התאים, הדרך נקראת מסיבה.המסיבה מתחילה מקרן מזרחית צפונית של ההיכל. עב. פתח העלייה - על מנת להגיע לעליית ההיכל, היו עולים במסיבה, וממשיכים לסובב את כל ההיכל עד לפתח העלייה שהיה בדרום מזרח ההיכל. עג. פתח העלייה - בפתח העלייה יש סולם עשוי משתי קורות ארוכות שמשמש לעלייה להיכל. עד. המחיצה בעלייה - בעלייה יש מחיצה קטנה מנוקבת, עשויה מעץ או מאבנים. המחיצה מבדילה בין הגג שמעל הקודש לגג שמעל קודש הקודשים. עה. פתחים בעלייה - אם יש צורך לבצע תיקונים בקודש הקודשים, יש בעלייה שמעל קודש הקודשים פתחים שדרכם מורידים בתיבות סגורות את האומנים כדי שלא יסתכלו בקודש הקודשים. עו. סיוד - פעם אחת בשנה, בערב פסח, מסיידים את ההיכל. עז. הר הבית - מידות ההר: חמש מאות אמה על חמש מאות אמה. ההר מוקף חומה. בכל היקף ההר שדרת עמודים כפולה מקורה. עח. כיפין - מתחת לרצפת הר הבית יש שתי קומות של כיפות כדי ליצור חלל שיפסיק ויחצוץ בין טומאה בקרקע להר הבית. עט. שערי הר הבית - להר הבית חמישה שערים: אחד במערב, אחד במזרח, אחד בצפון ושניים בדרום. פ. שערי הר הבית - רוחבו של כל שער משערי הר הבית הוא עשר אמות, וגובהו עשרים אמה.לשערים יש דלתות. פא. הסורג - לפנים מכותל הר הבית יש מחיצה עשויה כסבכה, המחיצה נקראת סורג. פב. החיל - החיל הוא חומה שבין חומת העזרה לסורג בגובה של עשר אמות.וכן הוא שמו של השטח שבין הסורג לחומת העזרה. פג.